תקנון סונדוס אקדמיה - יעוץ ועזרה אקדמית

מהות השירות ומחובות הסטודנטים

האחריות הבלעדית לכתיבת עבודה האקדמית והגשתה הנה תפקיד הסטודנטים בלבד .

תקנון סונדוס אקדמיה

סונדוס אקדמיה – מעניקה שירות הכוונה, ליווי וסיוע לסטודנטים בכתיבת עבודות אקדמיות, תרגומים, עריכה לשונית והכנת ניתוחים סטטיסטיים .
איננו מאשרים בשום אופן, לעשות שימוש בטקסטים שנרכשו כלשונם. הרכישה משמעותה ,הכרת החומר הנדרש ו\או הבנת דרישות אקדמיות , הטקסטים הינם טיוטה לשימושך המשכיל ואינם ניתנים להעברה למוסד אקדמי כמו שהם . מנחים לא יכולים לאסור עליכם לרכוש טקסטים אקדמיים כל עוד אינכם מגישים את הטקסט כלשונו . כל עוד הנכם לומדים מהמידע שנרכש ומגישים טקסטים שערכתם וכתבתם בעצמכם ההליך לגיטימי ומותר.
מחובתם של הסטודנטים להכיר את החומר האקדמי ,לוודא התאמתו לדרישות המרצה ולעמוד בדרישות האקדמיה ליישום מלא של המחויבויות השונות .

  • בהזמנת תוכן אקדמי, התשלום הנו לצורכי ידע והעשרה בלבד, לקוחות סונדוס אקדמיה רשאים להסתייע בתוכן אקדמי ואינם רשאים להגישו למוסד אקדמי.
  • תרגומים, עריכה לשונית, הגהה, פרק ממצאים או משוב לעבודה אקדמית מאושרים לשימוש באקדמיה ולפיכך מאושר להגישם לאקדמיה.
  • התשלום מבוצע בבשני חלקים, חצי כתנאי לתחילת העבודה  ,את היתרה יש לשלם בסיום המשימה ולפני העברת הקובץ.
  • אופן התשלום הינו בהעברה בנקאית או באמצעות כרטיסי אשראי או באפליקציה bit.
  • בשל אופי השירות לא נוכל להעביר את הקובץ בטרם נסגרה היתרה .
  • תיקונים \ שיפורים יעשו עד 7 יום מתאריך העברת הקובץ, ללא תוספת תשלום.
  • במידה והקובץ הוגש לסטודנט/ת לאחר מועד המוסכם, וללא תיאום מראש, יוחזר מלוא הסכום לסטודנט/ת.